Kategóriák

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

www.kerteszaruhazak.hu

 

Üdvözöljük a Kertész Áruházak Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.kerteszaruhazak.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre (a továbbiakban: Fogyasztó), mint Felhasználóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a Fogyasztóra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.      A SZOLGÁLTATÓ

Név: Kertész Áruházak Kereskedelmi, Logisztikai és Szolgáltató Kft.

Székhely: 3526 Miskolc, Búza tér 12.

Levelezési cím: 3526 Miskolc, Búza tér 12.

Képviselő neve: Meleg Sándor

Cégjegyzékszám: 05-09-014069

Bejegyző hatóság neve: Miskolci Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 13944364-2-05

Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Számlaszám: 10402764-50527051-52781002

E-mail cím: webaruhaz@kerteszaruhazak.hu

Telefonszám: +36-46-328-288; +36-30-336-14-61

Tárhelyszolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

Tárhelyszolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu

 

2.      HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Szolgáltató a honlapon folytatott üzleti tevékenysége körében különösen mezőgazdasági és iparcikk jellegű termékek értékesítésével foglalkozik.

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát.

3.      FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

a.      Igénybevétel feltételei

                                                              i.      Felelősség

A Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Felhasználó vállalja, hogy a Honlap használata során nem követ el semmilyen jogellenes cselekedetet, nem közvetít kártékony adatokat, és nem veszélyezteti a Honlap biztonságos működését.

Amennyiben a Felhasználó a Honlap használata során jogellenes vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartást tanúsít, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni vagy megszüntetni, valamint a szükséges jogi lépéseket megtenni.

 

4.      A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS          

A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A Kategóriák menüpont alatt a honlapon szereplő termékcsoportok (Vetőmag, Kert, Mezőgazdaság, Gépek-Szerszámok-Eszközök, Munkavédelem, Egyéb iparcikk, Otthon-Háztartás) listája található. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelenik meg. A Kedvelt termékek kategóriában a vásárlók által kedvelt termékek listáját jelenítjük meg. Az Információk menüpont (oldal tetején) alatt tájékozódhat a Felhasználó a Szolgáltató elérhetőségeiről, szállítási feltételeiről, a fizetési feltételekről, a garanciális feltételekről (elállási jogról) valamint e menüponton érhető el az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési tájékoztató. A Kapcsolat menüponton (oldal teteje) közvetlen kapcsolatfelvételre is lehetőség van, amely érdekében szükséges a Felhasználó nevének és e-mail címének megadása.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A termék készletinformációjánál szerepel a „Készleten” megjelölés, ami a készlet központi raktárban való elérhetőségét jelöli. Amennyiben egy termék esetében valamilyen paramétert (pl. méret, szín, kiszerelés, stb.) kell kiválasztani, a megfelelő paraméter vagy több paraméter kiválasztása után jelenik meg a „Készleten”, illetve a „Sajnos a kiválasztott variáció nincs készleten!” információ. A beszállító esetleges árváltoztatása miatt a honlapon rendeléskor látható fogyasztói ár módosulhat, mely változást Szolgáltató minden esetben a Felhasználó tudtára ad, így adva lehetőséget Felhasználónak az új ár elfogadására vagy a rendelés törlésére. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Pénztárhoz gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Ezt követően a vásárlónak lehetősége van a regisztrációra.

A regisztrációhoz az alábbi adatokat kell megadnia a Felhasználónak: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, jogi személy esetén adószám, valamint ha ettől eltérő, akkor a szállítási cím, az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó e-mailben, és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti a Szolgáltatótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Felhasználó felelős – lásd az adatvédelmi tájékoztatót. A Felhasználó felelős az adatai frissítéséért. Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési és szállítási módot. A szállítási feltételekről szóló részletes tájékoztató az oldal láblécében az Információk Szállítás menüpontjában is megtalálható.

A Felhasználó végül egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.

Megrendelési szándéktól függetlenül a Felhasználó a belépést a Belépés menüpont segítségével végezheti el. Belépés után az oldal tetején, a regisztrált névre kattintva megjelenik a Profil ablak, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott megrendelésének adatait láthatja.

a.      Adatbeviteli hibák javítása                                                  

Felhasználónak az adatbeviteli hibák javítására a megrendelés véglegesítése előtt van lehetősége akár a Kosár menüben, akár a Pénztár oldalon a Profil adatok szerkesztése, illetve a Mentett címek szerkesztése gombbal, esetleg a Vissza a kosárhoz gomb megnyomásával.

 Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Rendelés leadása gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

Felhasználó bejelentkezés után, az oldal tetején, a regisztrált névre kattintva, a Profil ablakban módosíthatja a regisztráció során megadott adatait.

 

b.      Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését a Felhasználó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól, azaz nem köteles átvenni, megvenni a terméket.

A Szolgáltató visszaigazoló e-mailje tartalmazza a Felhasználó megrendelésével kapcsolatos adatokat.

c.       A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség.

A megkötött szerződés

a)                  elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvben, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak,

b)                 a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

Minden sikeres rendelés után a Felhasználó regisztrációban megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld. A megrendelés Szolgáltató megrendeléssel való egyetértést kifejező jognyilatkozata után tekinthető véglegesnek. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazolásként küldött e-mail megérkezésével.

 

A Fogyasztóval kötött szerződés megkötését követően - ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor - a Szolgáltató tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó különös szabályokra tekintettel adott, szerződéskötést megelőző tájékoztatást, kivéve, ha azt a Szolgáltató már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a Fogyasztónak megadta.

d.      A szerződés iktatása

A Honlapon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem férhető hozzá.

e.       Fizetés

Azon fizetési módok felsorolása és bemutatása, amelyeket a honlap biztosít vásárlói számára.

·         Fizetés utánvétellel

A csomag ellenértékét a futár részére kell kiegyenlíteni (csak Magyarország területén történő házhozszállítás esetében).

·         Fizetés Banki átutalással előre

Az 10402764-50527051-52781002 K&H Bank Zrt. számlaszámra kérjük 3 napon belül utalni a Kertész Áruházak Kft. nevére.

Közleményben kérjük, hogy tüntesse fel nevét és megrendelés számát az azonosítás érdekében.

 ·         Fizetés készpénzben a helyszínen

A megrendelés összegét a helyszínen készpénzben is ki lehet egyenlíteni.

·         Bankkártyával történő fizetés a helyszínen

Személyes átvétel esetén bankkártyával is van lehetőség a megrendelés összegét kiegyenlíteni a helyszínen.

Kártyás fizetés esetén a bankszámla terhelése:

Amikor a bankkártyájával fizet, a bankja nem utalja át azonnal a pénzt, hanem zárolják azt a számláján (banktól függően általában pár napos vagy akár hetes időtartamra). Ha úgy érzi, visszaélés történt, például többet vontak le, vagy egyéb, más panasza van, lépjen kapcsolatba a bankjával, és a visszaélés megfelelő igazolása esetén a bank letilthatja, hogy a kereskedő leemelje a pénzt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bankkártyával történő fizetéskor a kártyaelfogadó hellyel jogszabályi előírások miatt csak és kizárólag Szolgáltatónak van lehetősége kommunikálni. Felhasználó a tranzakcióról kizárólag a saját bankjától kérhet és kaphat információt, ebben a kommunikációban banki előírások miatt Szolgáltató nem vehet részt. Fontos információ, hogy a banktól a mobiltelefonra érkező SMS csak a tranzakció elindítására vonatkozó kérelmet jelzi, nem a tranzakció befejezését, azaz nem jelent tényleges számlaterhelést. A tranzakció befejezéséről Felhasználó a bankszámlájához kapcsolódó online felületeken, ill. a privát banki kapcsolatain keresztül személyesen vagy telefonon tájékozódhat.

f.       Kiszállítás

Azoknak a szállítási vagy átvételi módoknak a bemutatása, amelyet a Szolgáltató biztosít:

·         Személyes átvétel

Személyes átvételre a Szolgáltató székhelyén üzemeltetett 700. Kertész - Iparcikk Szaküzletben (cím: 3526 Miskolc, Búza tér 12.) van lehetőség, a megrendelt termék átvehetőségét visszaigazoló e-mail elküldését követő 7 napon belül, az üzlet nyitvatartási idejében.

A nyitvatartási idő az alábbiak szerint alakul:

Március 1. - Június 15.
H-Pé: 7:00 - 16:30
Szo: 7:00 - 13:00
V: Zárva

Június 16. - Augusztus 15.
H-Pé: 7:00 - 16:30
Szo: 7:00 - 12:00
V: Zárva

Augusztus 16. - Február 28.
H-Pé: 7:30 - 16:30
Szo: 7:30 - 12:00
V: Zárva

 

·         Futárszolgálat (Szolgáltató) segítségével történő HÁZHOZ KÉZBESÍTÉSSEL

A kézbesítés munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között történhet. Amennyiben a megrendelő a megjelölt időpontokban nem tartózkodik a lakóhelyén, akkor a lakóhelyétől eltérő cím is megjelölhető kézbesítési címként.

A csomag aktuális helyzetéről a csomag elkészítéséről szóló tájékoztató e-mailben megadott linken keresztül lehet tájékozódni a megadott csomagszám alapján.

Lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt. A futárszolgálat honlapján található telefonszámon keresztül van lehetőség az időpont módosítás bejelentésére.

Abban az esetben, ha a futár a megadott címen nem talál senkit, meghagyja elérhetőségét és lehet vele egyeztetni a 2. kézbesítésre időpontot.

A termék átvételekor a Felhasználó –a körülmények által lehetővé tett határidőn belül, késedelem nélkül- köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás, a Felhasználó megtagadhatja a csomag átvételét a futártól. Amennyiben átvétel után fény derül arra, hogy a termék sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

 

 

Szállítási költség*

GLS Futárszolgálat

Bruttó 50.000 Ft-os értékhatárt meg nem haladó, normál csomagként feladható megrendelés esetén egységesen

1.790 Ft

MPL csomagautomata vagy PostaPont

Bruttó 50.000 Ft-os értékhatárt meg nem haladó, normál csomagként feladható megrendelés esetén egységesen

1.490 Ft

( 990 Ft alapdíj + 500 Ft utánvét kezelési díj)

Magyar Posta MPL kézbesítés

Bruttó 50.000 Ft-os értékhatárt meg nem haladó, normál csomagként feladható megrendelés esetén egységesen

2.490 Ft

( 1.990 Ft alapdíj + 500 Ft utánvét kezelési díj

Bruttó 50.000 Ft-os értékhatárt meghaladó, normál csomagként feladható megrendelés esetén

ingyenes**

300 cm-es csomag-övméretet (hosszúság + 2*magasság + 2*szélesség) vagy 40 kg-os súlyt meghaladó túlméretes csomagként feladható termék megrendelése esetén 1 raklap, illetve 350 kg terjedelemig az Áruház (3526 Miskolc, Búza tér 12.) 25 km-es vonzáskörzetében

6.000 Ft***

300 cm-es csomag-övméretet (hosszúság + 2*magasság + 2*szélesség) vagy 40 kg-os súlyt meghaladó túlméretes csomagként feladható termék megrendelése esetén 1 raklap, illetve 350 kg terjedelemig az Áruház (3526 Miskolc, Búza tér 12.) 50 km-es vonzáskörzetében

12.000 Ft***

300 cm-es csomag-övméretet (hosszúság + 2*magasság + 2*szélesség) vagy 40 kg-os súlyt meghaladó túlméretes csomagként feladható termék megrendelése esetén 1 raklap, illetve 350 kg terjedelemig az Áruház (3526 Miskolc, Búza tér 12.) 50 km-es vonzáskörzetén kívül

18.000 Ft***

*A szállítás díja az általános forgalmi adót tartalmazza.

**  Akciós termékek esetén, illetve, ha a kosár 50.000 Ft-nál kisebb értékű nem akciós terméket tartalmaz az akciós terméken kívül, a szállítás díja felszámításra kerül.

***  A megrendelési folyamat során a pénztárnál a rendszer automatikusan a 1.790 Ft-os szállítási díjat számolja fel, azonban ebben az esetben a táblázat megfelelő sorában feltüntetett szállítási díj kerül kiszámlázásra.

 

FIGYELEM! Az árak csak Magyarországon belüli szállításra vonatkoznak, külföldi szállítási díjak után érdeklődjön e-mailben.

Attention! The prices only apply to transport within Hungary. Please write an e-mail in case you would like to inquire about transport charges abroad.

Szállítási határidő: Készleten lévő termék esetén a 15.00 óráig leadott rendelést legkésőbb a következő munkanapon átadjuk a Szolgáltatónak. A szállítási idő becsült ideje 1-2 munkanap.

 

g.      Számla

A Szolgáltató előre utalás esetén a megrendelésen szereplő végösszeg beérkezése után Teljesítést nem igénylő Átutalásos számlát állít ki, amelyet a csomag feladásával egyidejűleg küldi el a megrendelőnek. Utánvételes rendelés esetén a Teljesítést nem igénylő, „Futárnak fizetve” jelzéssel ellátott Átutalásos számlát a csomag feladásával egyidejűleg küldi el a megrendelőnek. Ha a Felhasználó egyes tételekről külön számlát szeretne kérni, akkor a megjegyzés rovatba ezt jelezze a Szolgáltatónak.

 

5.      ELÁLLÁSI JOG

a.      Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag Fogyasztókra vonatkoznak.

A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék adásvételekor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF-hez mellékelt (1. számú melléklet) elállási nyilatkozat-mintát is, amely megtalálható az Információk menü Garancia Elállási jog alpontjában.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (azaz akár a tizennegyedik napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Az elállási nyilatkozatokat érdemes regisztrált küldeményként feladni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére (Kertész Áruházak Kft., 3526 Miskolc, Búza tér 12.) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli, mely költség a Fogyasztó által választott csomagküldő vállalkozás alkalmazott díjainak függvénye. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

 

Fogyasztó kizárólag akkor felelős a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához feltétlenül szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

b.      A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondási jogát az alábbi, a Szolgáltató által eladott termékek vagy nyújtott szolgáltatások tekintetében:

·         szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

·         olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

·         olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;

·         romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

·         olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

·         olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

6.      JÓTÁLLÁS

Jótállás esetén annak időtartama alatt a Szolgáltató a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. A jótállás a Felhasználónak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

A jótállási igény érvényesítésére a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Fogyasztóval kötött szerződés keretében eladott, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség terjed ki, amely jótállás időtartama 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év, 250 000 forint eladási ár felett 3 év. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre e Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a Szolgáltatót megillető jogok a szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Fogyasztóra.

7.      SZAVATOSSÁG (KELLÉKSZAVATOSSÁG ÉS TERMÉKSZAVATOSSÁG)

a.      Kellékszavatosság

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. A Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt, egyéb Felhasználó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Ha a Fogyasztóval kötött szerződés tárgya használt dolog, akkor az elévülési határidő egy év. A Felhasználó kellékszavatossági jogait az ugyanabból a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogásként akkor is érvényesítheti, ha a kellékszavatossági igény elévült.

Kellékszavatossági igénye alapján a Felhasználó választása szerint:

a)   kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha

a.       a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy

b.      az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve

                                                  i.      a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét,

                                                ii.      a szerződésszegés súlyát,

                                              iii.      a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

b)   az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől - a jelentéktelen hiba kivételével - elállhat, ha

 

a.       a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,

b.      a kijavítási vagy a kicserélési kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,

c.       a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Szolgáltatónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztó esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik. Ha azonban a dolog meghibásodásában a Felhasználót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

b.      Termékszavatosság 

Az e pontban foglaltak kizárólag fogyasztói szerződések esetében érvényesek.

A Szolgáltató által Fogyasztónak eladott termék hibája esetén a Fogyasztó követelheti a gyártótól (gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója), hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.

A termék akkor hibás, ha

a)    nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek,

b)    vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

a)  a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

b)  a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

c)  a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

C.    SZAVATOSSÁGI JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ezen pont alkalmazása tekintetében a szavatosság alatt a kellékszavatosságot és a termékszavatosságot is érteni kell.

Fogyasztó által érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése esetében a jelen ÁSZF szerinti egyéb feltételek az alábbi különös szabályok mellett irányadóak:

·         A Fogyasztó szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja. Jelen ÁSZF és a honlap üzemeltetője nem zárja ki, hogy a fogyasztó a szerződés megkötését más módon is bizonyítsa.

·         A Szolgáltató a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet vesz fel a 19/2014. NGM rendeletnek megfelelő tartalommal, a másolatot a fogyasztó rendelkezésére bocsátja.

·         A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

·         Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében veszi át a Szolgáltató.

8.      PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél a következő testületekhez, a lakóhely szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulhat:

·         Amennyiben a Kertész Áruházak Kft. panaszkezelési tevékenysége nem a fogyasztó megelégedésére történt, vagy a fogyasztó panaszát a Kertész Áruházak Kft. elutasította, a területileg illetékes Békéltető Testületek ingyenes eljárását igényelheti. Az eljárás megindítására a fogyasztónak minősülő ügyfélnek a vásárlás vagy a fogyasztó lakhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi kamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségein kell eljárást kezdeményeznie. A megyei szervezetek listáját elérheti jelen dokumentum 2. számú mellékletében vagy a http://www.bekeltetes.hu/ oldalon. Az ehhez hasonló ügyekben a fogyasztónak lehetősége van bírósághoz fordulni, például amennyiben a békéltetés nem hozott számára megfelelő eredményt.

·         Amennyiben a Kertész Áruházak Kft. a panaszkezelés során megsértette a fogyasztó számára biztosított jogszabályokat (így többek között nem adott időben, vagy érdemben választ az írásban vagy szóban közölt panaszra, megtévesztette a fogyasztót, esetleg más, a fogyasztóvédelemmel összefüggő jogszabálysértést követett el), a fogyasztó a kormányhivatalhoz fordulhat. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok listája és elérhetőségei: https://www.kormanyhivatal.hu/hu.

 

·         A Kertész Áruházak Kft. kereskedelmi tevékenységét érintő kifogással ügyfeleink megkereshetik az üzlet földrajzi helye szerint illetékes jegyzői hivatalt is.

A panaszkezelés részletes szabályai folyamatosan elérhető a honlapon az Információk menü Garancia Elállási jog alpontjában található Panaszkezelési szabályzatban.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: 
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. 
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, 
onlinevita@bkik.hu 
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

 

9.      ADATVÉDELEM

Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztató folyamatosan elérhető a honlapon az adatkezelési tájékoztató . Az Adatkezelési tájékoztató és egyéb adatkezelési dokumentumok elérhetők az Információk menü ÁSZF, Adatkezelési tájékoztató alpontjában.

 

10.  AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Ha az ÁSZF a megrendelés és a termék Felhasználó általi átvétele között, vagy a szolgáltatás megrendelésétől a szolgáltatásnyújtás megkezdéséig, illetve annak időtartama alatt módosításra kerül, Szolgáltató a szerződés megkötésének időpontjában érvényes ÁSZF rendelkezései szerint teljesíti a megrendelést.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2024. június 20.

 

1.       SZÁMÚ MELLÉKLET

Vállalkozás neve: Kertész Áruházak Kft.

Székhely: 3526 Miskolc, Búza tér 12.

Levelezési cím: 3526 Miskolc, Búza tér 12.

E-mail: webaruhaz@kerteszaruhazak.hu

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:[1]

A termék neve, adatai:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:[2]

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Visszatérítés módja (abban az esetben, ha igénybe vett fizetési móddal nem megegyező módon kéri):

Banki átutalás/ Postai úton történő visszafizetés [3]

Visszatérítési mód választása után töltse ki a megfelelő rovatot:

Bankszámlaszám:

Cím:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

 

 

2.       SZÁMÚ MELLÉKLET

A békéltető testületek elérhetősége

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

 


[1] Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése

[2] A megfelelő jelölendő

[3] A megfelelő jelölendő

 

loader

Rendelése folyamatban. Kérjük várjon pár másodpercet, ne frissítse a böngészőt és ne nyomjon a vissza gombra. Köszönjük!